Diller


Program Yükümlülükleri

Dinle

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yükümlülükleri

 

Mezuniyet Koşulları

Ders Kategorisi                      Kredi                           Ders Sayısı

Dönem Projesi                          3                                       1

Zorunlu Dersler                        9                                       3

Alan Seçmeli Dersler                21                                     7

Toplam                                    30                                    11

     

Dönem Projesi

Ders Kodu                      Ders Adı                                 Kredi

IR 597                            Dönem Projesi                           0      

 

Zorunlu Dersler

Aşağıdaki derslerin tümü zorunludur.

Ders Kodu                      Ders Adı                                 Kredi

CONF 512                  Araştırma Metodları                        3

POLS 540                   Uluslararası İlişkiler Teorisi             3

POLS 555                   Türk Dış Politikası                           3

 

 

Alan Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan 21 kredi alınması zorunludur. Tüm dersler 3 kredidir.

Ders Kodu                      Ders Adı                                                                                                                              

CONF 501        Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine  Giriş                                                                                             

CONF 502        Savaş ve Barış Değişkenleri                                                                                                                    

CONF 504        Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü                                                                                                       

ES 504             Enerji Politikaları                                                                                                                                 

HIST 593          Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar    

HIST 597          Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar                                                                       

IR 501              Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler                                                                                                    

IR 510              Uluslararası Güvenlik                                                                                                                            

IR 530              Amerikan Siyasi Hayatı ve Yönetim                                                                                                       

IR 535              Rus Siyaseti ve Dış Politikası                                                                                                                 

IR 537              Bölgesel ve Uluslararası Perspektiften Orta Asya ve Kafkasya                                                                

IR 592              Dış Politika Analizi                                                                                                                               

LAW 511          Uluslararası Hukuk                                                                                                                               

POLS 541         Uluslararası Örgütler  

POLS 543         Uluslararası Müzakere

POLS 549         Ortadoğu'da Siyasal Hayat

POLS 550         Türk Siyaseti

POLS 563         Soğuk Savaş Sonrası Siyasi Şiddet

POLS 580         Siyasal İktisat

POLS 583         Etnisite ve Milliyetçilik

POLS 592         Avrupa Birliği: Politikalar, Siyasalar ve Yönetim

POLS 640         Uluslararası İlişkiler Semineri

                            

Yüksek lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Uluslararası İlişkiler Program Koordinatörü Emte Hatipoğlu  (ehatipoglu@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.