Diller


Felsefemiz

Dinle

Uluslararası İlişkiler çağımızda giderek daha çok-boyutlu, bağımsız ve karmaşık bir olgu halini almış durumda. Uluslararası İlişkiler alanında yapılan analizler disiplinler arası, gelişmiş ve yöntemsel yaklaşımlara ait analitik araçlar gerektirir. Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmelerin zorlu doğasını yeni çerçevelerin geliştirilmesi, sorunlara alternatif çözümler üretilebilmesi ve geleceğe dair yeni vizyonlar yaratılması yolunda fırsat olarak görür.

Amaç ve Kapsam:
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı alanın yeni liderlerini yetiştirmeyi, bu alanda yeni bir eğitim programı benimseyerek dünyada gelişen yeni eğitim çizgilerinin izlenmesinde öncü rol üstlenmeyi amaçlamaktadır.

Program hakkında detaylı bilgi için lütfen Uluslararası İlişkiler Program Koordinatörü Emre Hatipoğlu (ehatipoglu@sabanciuniv.edu) ile iletişime geçiniz.